Nationellt substansregister för läkemedel

Nationellt substansregister för läkemedel

Läkemedelsverket har nu slutfört ett uppdrag från regeringen att analysera och lämna förslag på hur ett nationellt för läkemedel kan inrättas. Uppdraget har redovisats i en rapport som skickats till .

Rapporten innehåller bl.a. att ett förslag på att ett nationellt substansregister för läkemedel skapas, och att Läkemedelsverket ansvarar för kvalitetssäkring och förvaltning av substansinformationen.

Läkemedelsverket föreslår att innehållet i substansregistret blir de aktiva substanserna i läkemedel, inklusive i t.ex. licensläkemedel och lagerberedningar, samt med tillägg av vissa utvalda hjälpämnessubstanser.

I rapporten föreslås det också bli möjligt för användare att föreslå nya substanser, synonymnamn eller andra förändringar. Registret ska endast innehålla substansinformation medan information om produkter fortsatt finns i ().

Substansregistret föreslås bli tillgängligt i form av en nedladdningsbar fil och som en webbservicetjänst, vilket innebär att andra kan utveckla tjänster med hjälp av informationen.

Läkemedelsverket har samrått med externa intressenter i utredningsarbetet. Om myndigheten får uppdraget att inrätta ett substansregister enligt förslaget i rapporten kommer ytterligare kravdefinitioner och terminologifrågor att diskuteras med berörda användare.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *