Ny föreskrift om kliniska läkemedelsprövningar på människor

Ny föreskrift om kliniska läkemedelsprövningar på människor

Från och med den 1:a februari 2012 så träder Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:19) om på människor i kraft.

Myndigheten publicerar även en vägledning som har till syfte att beskriva och tolka innehållet i gällande regelverk. Vägledningen kommer dock att kompletteras löpande. Samtidigt har också informationen på Läkemedelsverkets hemsida för kliniska prövningar reviderats enligt den nya föreskriften.

Se mer på webbsida om kliniska prövningar lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Lakemedel/Kliniska-provningar/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *