Ny medicin mot schizofreni

Ny medicin mot schizofreni

Sedan tidigare så finns det flera så kallade , men tidigare har man inte riktigt vetat vilket som är bättre än det andra läkemedlet.

Nu visar dock en ny genomgång genomförd av () att fyra nyare preparat har bättre effekt än dem som man tidigare använt.

Till dessa läkemedel hör klozapin, där SBU:s litteraturgenomgång visar att substansen minskar risken för och möjligen även risken för .

SBU konstaterar också att även om biverkningarna ofta är svåra, så överväger nyttan med medicinering riskerna. Detta trots att diabetes, ofrivilliga rörelser, stelhet eller viktökning inte är ovanligt.

Schizofreni är ofta en livslång mycket jobbig psykisk sjukdom som kan yttra sig i hallucinationer och störd verklighetsuppfattning.

Personer med schizofreni lever i genomsnitt 20 år kortare än andra.

Vanliga dödsorsaker är självmord, hjärt-kärlsjukdom och cancer på grund av rökning.

Källa: Statens beredning för medicinsk utvärdering

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *