Nya antidepressiva mediciner ger ökad risk för äldre

Nya antidepressiva mediciner ger ökad risk för äldre

Ny forskning från  visar på att äldre personer som tar nya generationen läkemedel löper större risk att drabbas av flera allvarliga hälsotillstånd som stroke, , , och att dö i förtid. Forskarna upptäckte även att selektiva () är starkt förknippade med en ökad risk för flera negativa hälsoeffekter hos personer över 65 år med depression.

Bild CC http://www.flickr.com/photos/bbcworldservice/4730026532

Forskningsstudien jämförde även serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och behandling med () bland 60 746 brittiska patienter, 65 år och äldre, med nydiagnostiserad episod av depression mellan 1996 och 2007. Flertalet av patienterna hade andra sjukdomar som hjärtsjukdomar och diabetes, och behandlades med flera mediciner. Under denna tidsperiod fick 89 procent (54 038) minst ett recept på ett antidepressivt medel. 57% av patienterna ordinerades SSRI, och 31 procent TCA, 0,2 procent () och 13,5 procent andra .
Läkemedlen , mirtazapin och venlafaxin innebär störst risk för negativa komplikationer. De flesta negativa effekter hos patienterna i studien uppkom under de första 28 dagarna efter startad behandling med antidepressiva och 28 dagar efter avslutad behandling. Författarna påpekar dock att TCA ordinerats med lägre doser än SSRI och andra antidepressiva läkemedel, vilket delvis kan förklara resultatet.

Forskarna framhäver även att de anser att riskerna och fördelarna med olika antidepressiva läkemedel noga bör övervägas innan man ordinerar dem till äldre patienter

Studien är publicerad i  tidskriften BMJ 2011;343:d4551.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *