Nya föreskrifter om narkotika

Nya föreskrifter om narkotika

Från 1:a oktober så kommer nya föreskrifter om att gälla. Detta som följd efter det att fick utökade rättigheter att utfärda föreskrifter den 1:a Apri 2011.

Därför har nu myndigheten omarbetat de tidigare föreskrifterna om kontroll av narkotika () och förteckningar över narkotika ().

De nya föreskrifterna om kontroll av narkotika () innebär bl.a:

  • Att läkemedel innehåller kodein och och som i tidigare föreskrifter var undantagna nu är . Undantag för krav på tillstånd och andra administrativa regler har införts för att hanteringen i praktiken inte ska ändras.
  • Förtydligande om vad olika ansökningar om tillstånd ska innehålla.
  • Tydliga krav på leverantörer att de måste kontrollera att mottagaren har rätt att hantera narkotika.
  • Att narkotika ska hanteras så säkert att risk för olovlig befattning är undanröjd.
  • Mer utförliga krav på hur narkotikaanteckningar ska föras och att kontroll av faktiskt lager ska göras regelbundet.
  • Att de krav på rapportering till Läkemedelverket som fanns i LVFS 1997:11 framöver kommer att anges i respektive företags tillstånd.

Vad som avses med narkotika har tydligare beskrivits i den nya föreskriften (LVFS 2011:10) över narkotikaförteckningar. Vilka kemiska ämnen, växter och svampar som är narkotika anges på ett nytt sätt. Rubriker för olika typer av kemiska namn har t.ex. införts.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *