Nya framsteg för behandling av svår hepatit C

Nya framsteg för behandling av svår hepatit C

Nya forskning visar att även mycket svårbehandlade patienter med kan ha stor nytta av en ny .

Det var under den stora amerikanska leverkongressen AASLD som just avslutats presenterades interimsresultat från PROVIDE-studien, en öppen fortsättningsstudie på fas II och fas III studier av läkemedlet ® (boceprevir), en proteashämmare mot kronisk hepatit C-infektion genotyp 1.

Studien fokuserar på de mest svårbehandlade patienterna, gruppen som kallas ”null responders”. Dessa patienter har ingått i tidigare studier, men lottades till den grupp som inte fick tillägg av VICTRELIS. För att inkluderas i PROVIDE-studien måste de tillhöra den grupp som svarade allra sämst på behandling, med fortsatt höga virusnivåer trots behandling i tre månader.

I interimsanalysen av PROVIDE-studien uppnådde ungefär en tredjedel av patienterna (38%) bestående virusfrihet när de behandlades på nytt med VICTRELIS som tillägg.

Karin Hagen, medicinsk rådgivare, MSD säger vidare:

Eftersom studien fokuserar på de patienter som fått sämst resultat i tidigare studier (virusminskning mindre än 2 log10 efter 12 veckors behandling med och ) är antalet patienter förhållandevis litet, 48 patienter. Men det är mycket värdefullt att ha resultat från denna svårbehandlade patientgrupp.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *