Nytt datasystem ska hitta och varna för antibiotikaresistens

Nytt datasystem ska hitta och varna för antibiotikaresistens

Ett nytt datasystem har börjat användas av svenska laboratorier. Datasystemet är tänkt att snabbt kunna hitta och varna för . Datasystemets namn är och hittills är det sju svenska laboratorier från landets södra delar som har anslutit sig, men fler laboratorier har anmält sitt intresse.

Världsunikt nationellt samarbete

Svebar står för Svensk bevakning av antibiotikaresistens och med systemet har Sverige lyckats få till ett världsunikt nationellt samarbete för tidig varning och snabb återkoppling när det gäller antibiotikaresistens. Tack vare systemet kommer resistens att kunna övervakas såväl lokalt som nationellt, vilket i sin tur kan medföra att nödvändiga åtgärder vidtas utan dröjsmål. Man kan ställa in datasystemet så att det bevakar särskilt oönskade resistensfenomen. Datasystemet bygger dock på att Smittskyddsinstitutet har definierat vad det är som Svebar ska leta efter. Första gången en ny, hittills okänd bakterie hittas kommer därför ingen varning att ske. Men alla rapporter sparas och om bakterien dyker upp fler gånger kommer systemet att varna för den.

MRSA

Svebar ger överblick

Varje natt skickar de anslutna laboratoriernas egna datasystem var sin datafil till Svebar innehållande aktuella odlingsresultat. Hos Svebar går de sedan igenom ett filter som hittar resistenta bakterier om det finns i odlingarna. Om det görs ett fynd av resistenta bakterier sker en varning, varpå Smittskyddsinstitutet kan ringa upp det aktuella laboratoriet för att diskutera fyndet och på så sätt utesluta felregistreringar. Om det visar sig att det är ett verkligt larm så ger också systemet en helhetsblick varpå man snabbt kan se om samma bakterier förekommer på andra ställen i Sverige.

Källa: Vårdförbundet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *