Nytt läkemedel minskar autistiska beteenden hos möss

Nytt läkemedel minskar autistiska beteenden hos möss

Det har visat sig att ett läkemedel som för närvarande kallas för minskar flera typiska hos möss. Ett forskningsteam från har avlat fram autistiska möss och därefter har de injicerat GRN-529 i mössen.

I stort sett omedelbart efter att de fått medicinen uppvisade mössen färre autistiska drag än tidigare. Framförallt gäller det två huvuddrag som man ofta finner hos autister, nämligen repetitivt beteende och brister i det sociala samspelet.

Nästan på en gång efter det att mössen fått läkemedlet visade de ett mindre antal repetitiva beteenden än tidigare och var mycket bättre på det sociala samspelet än innan de fått medicinen, även om deras kommunikation och sociala samspel förstås fortfarande inte riktigt var lika som hos friska möss.

En dogm som fått omvärderas

Resultaten från studien är publicerade i . Forskargruppen menar att dessa nya resultat är användbara när man försöker skapa och utveckla mediciner mot och mot andra vanligt förekommande autistiska symptom. Experter påpekar dock att även om studier på möss kan vara användbara så ska man inte automatiskt tro att man skulle få samma resultat om man skulle testa medicinen på människor.

Autism är en utbredd sjukdom och bara i USA diagnostiseras ett barn av 88 årligen med autism eller liknande sjukdomar. Ända tills helt nyligen så har experterna trott att man inte kan behandla autism och andra liknande sjukdomar med mediciner eftersom man trott att sjukdomen funnits ända sedan fosterstadiet och legat så djupt inne i hjärnan hos de individer som drabbats av sjukdomen.

Men studien visar alltså på att även sådana fastslagna sanningar får modifieras. Kanske kommer man i framtiden att kunna skapa mediciner mot såväl autism som mot andra likartade sjukdomar.

Källa

Inlägg sponsrat av guld24

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *