Okända konserveringsmedel i hudkrämer

Okända konserveringsmedel i hudkrämer

har genomfört en analys av 74 olika hudkrämer från den svenska marknaden. Analyserna visade på att en av tio kontrollerad innehöll som inte deklarerats, men få produkter har brister vad gäller .

Förutom att granska konserveringsmedel så tittade man även på hudkrämernas mikrobiologiska kvalitet. De kemiska analyserna omfattade tio olika ämnen som är, eller har varit, vanligt förekommande konserveringsmedel i kosmetika och hygienprodukter.

Granskningen visade på 9 av de 74 produkterna (12%) innehöll brister gällande konserveringsmedel eller mikrobiologisk kvalitet. Åtta produkter innehöll ett eller flera konserveringsmedel som inte redovisats i ingrediensförteckningen, vilket är allvarligt skriver Läkemedelsverket.

En av de av 74 produkter hade brister gällande mikrobiologisk kvalitet och belades med .

Vi ser allvarligt på att ingående konserveringsmedel inte deklarerats i produktmärkningen hos en tiondel av de granskade produkterna, eftersom det bryter mot reglerna och också orsakar problem för som måste undvika vissa konserveringsmedel, säger , utredare på Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket uppger att orsaken till att konserveringsmedel inte har deklarerats i märkningen kan vara att tillverkaren inte känt till att produktens råvaror innehållit konserveringsmedel. En sådan kunskap är dock tillverkare skyldig att ha.

Den genomförda granskningen har medfört att brister hos produkter har åtgärdats eller till att företag har slutat saluföra produkter med brister.

De produkter som upphört med saluföring av sina produkter efter granskningen är följande:

Vissa produkter saknade varningstexten ”Innehåller ” även fast de innehöll  >0,05 % . Vi har tidigare skrivit om farliga hårbehandlingsprodukter som innehåller formaldehyd.
Här kan du ladda hem granskningsrapporten i sin helhet:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *