Par ofta missnöjda med sexlivet efter första barnet

Par ofta missnöjda med sexlivet efter första barnet

Par som får barn är ofta missnöjda med sexlivet, så länge som åtta år efter spädbarnstiden. Detta visar ny forskning vid på som utvecklat ett nytt frågeformulär som vetenskapligt testar hur par upplever kvaliteten i sin relation.
2002 gjordes en enkätundersökning med 820 nyblivna Göteborgsföräldrar om hur de upplevde parrelationen månader efter förlossningen. Studien följdes upp 2006, när första barnet var fyra år.Nu har forskarna sammanställt ytterligare en uppföljning där föräldrarna intervjuats åtta år efter första barnets födelse.

Studierna visar att föräldraparen generellt sett upplevde en försämrad kvalitet på relationen när första barnet var fyra år. Relationen var något bättre när barnet fyllt åtta – men fortfarande inte lika bra som den var ett halvår efter förlossningen.

Kvaliteten på den sensuella dimensionen i förhållandet, uttryckt som utbyte av kramar och smek, visade en stadigt nedåtgående kurva, medan den dimensionen låg på en konstant låg nivå både när första barnet var sex månader, fyra år och åtta år.

Intressant nog var de par som fått ett barn lika missnöjda med sexlivet som de som fått flera barn: de hade sex sällan (1-2 gånger i månaden) och uppgav att de kände sig trötta.

Tone Ahlborg som är forskare vid Sahlgrenska akademins institution för vårdvetenskap och hälsa säger:

Detta är resultat som ger anledning till oro. För att orka med föräldraskapet och inte riskera att behöva separera måste småbarnsföräldrar må bra med varandra och kunna njuta av sitt samliv. Men det verkar som om samlivet nedprioriteras till förmån för barnen, jobbet, hushållsarbete och andra aktiviteter.

Den mångåriga studien, som hittills resulterat i sex vetenskapliga artiklar, visar att en av de mest påfrestande faktorerna för förhållandet är brist på egentid – både för sig själv samt tid tillsammans utan barnen. Många föräldrapar nämner också bristen på avlastning och stöd, såväl i föräldraskapet som i parrelationen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *