Personer som snarkar löper större risk att drabbas av cancer

Personer som snarkar löper större risk att drabbas av cancer

Forskare vid har upptäckt att personer som snarkar har fem gånger så stor risk att drabbas av . De har undersökt förekomsten av hos fler än 1 500 personer i en sömnproblemsundersökning som varat under 22 år.

Ökad risk för cancer

Resultaten visade att de som led av en allvarlig sömnrelaterad löpte fem gånger större risk att drabbas av cancer än de som inte hade några andningsstörningar. De som hade en måttlig sömnrelaterad hade dubbelt så stor risk att drabbas av cancer och de personer som led av en liten sömnrelaterad hade tio procent högre risk för cancer.

Det finns flertalet olika sömnrelaterade andningsstörningar, men den vanligaste av dem är obstruktiv sömnapné. Det innebär att man har ett andningsuppehåll på mer än tio sekunder. Sömnapné är vanligt förekommande och drabbar många snarkare, omkring 10 procent. Det förknippas också med flera andra hälsoproblem, som , , och . Att sömnapné också ökar risken för cancer är därför inte helt förvånande.

Sömn - Bild CC Flickr @joi

Användbara resultat

För att klart kunna säkerställa sambandet mellan och cancer krävs förstås mer forskning, men forskargruppen tycker att resultaten är intressanta och hoppas att deras resultat kan vara användbara. Om sambandet mellan cancer och blir fast etablerat kan diagnosen och behandlingen av sömnrelaterad andningsstörning hos cancerpatienter troligen förlänga deras livslängd.

Källa

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *