Placebo – Kanske något av det märkligaste vårdpersonal har att förhålla sig till

Placebo – Kanske något av det märkligaste vårdpersonal har att förhålla sig till

Via Google plus, G+ så fann vi detta inlägg av som vi återpublicerar:

, alltså. Kanske något av det märkligaste vårdpersonal har att förhålla sig till.

I en studie i New England Journal of Medicine nedan har patienter med delats in i fyra grupper. Somliga fick , andra , en tredje grupp fick hittepåakupunktur och den fjärde gruppen fick ingen behandling. Även om var det enda behandlingsalternativet som gav påvisbar effekt (markant större efter ett antal veckors behandling), var patienternas upplevelse av hur behandlingen fungerade effekt densamma för alla tre .

”For the objective physiological outcome (change in FEV1), there was a powerful medication effect (drug vs. placebo) but no placebo effect (no difference between placebo and the no-intervention control). For the subjective outcome, the placebo effects were equivalent to the drug effect, and all were greater than the no-intervention effect. The two placebo interventions had a strong effect on the patient-reported outcome but had no effect on the objective outcome; the active drug had a strong effect on the objective outcome but had no incremental benefit with respect to the subjective outcome.”

Att Albuterol gav 20 procent förbättrad lungkapacitet, att jämföra med sju procent för de andra behandlingarna, tycks liksom inte spela någon roll för patienten.

Studien ackompanjeras av en intressant ledare på ämnet placebo och kontrollgrupper.

”All medical procedures (active or inert) are meaningful — that is, they represent something — and meaning has effects. Clinicians often dress up in special uniforms that convey power and authority. They have very expensive machines that can look inside your heart or brain. All this, plus the magnificence of the hospital building (ours has two helipads!), the decor of the office, the lights of the operating room, the computers on every lap, the magical prescription pad, and the caring nurse, piles up meaning with increasing power regardless of what may be in the capsule or syringe.”


Tyvärr befinner sig allt material bakom betalvägg, men studiens abstract finns att tillgå. Av någon anledning laddar inte heller sajten, men studien heter ”Albuterol, Placebo, Sham Acupuncture, or No Intervention in Asthma” och finns på www.nejm.org

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *