Priser på läkemedel skiljer mellan länder inom EU

Priser på läkemedel skiljer mellan länder inom EU

I en studie som genomförts av , på uppdrag av -parlamentets utskott för miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet, har man konstaterat att priserna på läkemedel skiljer beroende på i vilket land som de införskaffas. Man har funnit att priset för läkemedel i länder med högre välbestånd är upp till 25 % högre än i länder där välbeståndet är mindre.

Rapporten visar att i Grekland är läkemedel dyrast tätt följt av , och . De lägsta priserna på läkemedel finner man i .

Egentligen så är inte själva prissättningen för konsumenten i sig ett stort problem dock så skapar det problem för det system som 24 av de 27 EU länderna är knutna till när det gäller referenspriser. När man sätter priser brukar man använda det lägsta priset som referens vilket kan innebära att man får fel priser på fel marknader. I slutändan kan detta leda till att vissa inte vill sälja sina läkemedel i vissa länder då priserna är alldeles för låga. Man ser därför gärna att prissättningen i alla EU länder är jämlika.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *