Rätt medicin till patienter med schizofreni kan vara avgörande för fortsatt arbetsförmåga

Rätt medicin till patienter med schizofreni kan vara avgörande för fortsatt arbetsförmåga

En studie som har gjorts på patienter med visar att fortsatt arbetsförmåga är 92 procent vanligare bland patienter som behandlats med en viss sorts medicin jämfört med patienter som har fått en annan sorts behandling.

medför minskad arbetsförmåga

Studien visade också på att arbetsförmågan minskade med 0,6 procent för varje dag som patienten vårdades inom . Psykoterapi var däremot något som ökade chanserna att behålla arbetsförmågan med 22 procent. Studiens resultat visade på att fortsatt eller bibehållen arbetsförmåga var den enda variabel i studien som var beroende på valet av antipsykotisk behandling. Däremot var ålder, kön, medicinens dos samt svårighetsgrad av symptom inte kopplade
till valet av behandling.

Scizofreni - Bild CC Flickr @lainamarie

I studien ingick 119 patienter. Dessa delades in i två grupper, där den ena gruppen fick behandling med schizofrenimedicinen Abilify under minst fyra veckor, och den andra gruppen fick en annan . Studien genomfördes av Psykosmottagningen i Mölndal i samarbete med .

Stor arbetslöshet bland scizofrenipatienter

En tidigare svensk studie, publicerad 1995, visade att endast 8 procent av patienter diagnosticerade med schizofreni arbetar på den öppna marknaden. Arbetslösheten bland patienterna bidrar både till ytterligare sjukdomsbörda hos patienterna och ökade kostnader för samhället. Därför jobbar nu Socialstyrelsen aktivt med för att hjälpa att behålla eller återgå till arbetsmarknaden.

Källor:
Flyckt L, et al. Psychosocial intervention in schizophrenia or schizophrenia-like conditions. A life
as normal as possible-the target in new national guidelines. Läkartidningen (2011) Aug 31-Sep
6;108(35):1627-30.

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bristol-myers_squibb/pressrelease/view/valet-av-
antipsykotiskt-laekemedel-paaverkar-arbetsfoermaagan-hos-patienter-med-schizofreni-747009

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *