Så ska kostnaden för läkemedel minska

Så ska kostnaden för läkemedel minska

Allt färre nya mediciner når marknaden. Samtidigt har kostnaden för att ta fram nya mediciner fördubblats under de senaste 15 åren. Forskningen kring medicin uppgick under 2010 till 53 miljarder euro i Europa och USA. År 1995 var summan bara 23 miljarder euro. Under samma tidsperiod minskade antalet ansökningar om introduktion av nya läkemedel på marknaden från 70 stycken per år till 30 stycken per år.

Det finns ett stort behov av metoder som kan sänka utvecklingskostnaden för nya läkemedel. Nu har en grupp forskare vid hittat ett sätt som kan sänka kostnaden för att ta fram nya mediciner. Samtidigt hoppas de att deras forskning innebär att det inte bara blir fler läkemedel tillgängliga utan också att det kommer att utvecklas läkemedel för sådana sjukdomar som idag inte är behandlingsbara. Den metod som -forskarna har skapat är en sensor som inte är större än en cell.

 Ett av dagens problem är att många läkemedelskandidater ser lovande ut vid tester gjorda på rena , men sedan visar sig ge oönskade biverkningar vid tester på . Därför skulle det behövas ett sätt för att så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen kunna testa de blivande läkemedlen på . KTH-forskarnas upptäckt kan möjliggöra detta. Med hjälp av sensorn är det tänkt att läkemedelstillverkarna ska kunna få relevant information för att välja ut bra läkemedelskandidater i ett mycket tidigare skede, vilket i sin tur snabbar upp utvecklingen av nya mediciner. Forskargruppen har nu fått 3,8 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att fortsätta forskningen och utveckla cellen som kan hjälpa läkemedelstillverkarna.

På sikt innebär vår forskning förhoppningsvis inte bara att fler nya läkemedel kan bli tillgängliga utan också att det kommer att finnas botemedel för sjukdomar som idag inte kan behandlas.

Säger   en av de som forskarna som jobbar med projektet.


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *