Stora mängder Tamiflu går ut i datum

Stora mängder Tamiflu går ut i datum

Regeringen har gett Socialstyrelsen uppdraget att byta in drygt 422 000 förpackningar av det långtidslagrade antivirala läkemedlet, , som passerar sitt hållbarhetsdatum i februari 2012, mot nytillverkade . Av dessa ska drygt 122 000 förpackningar anpassas till barndoser och cirka 300 000 förpackningar bytas in mot till vuxendoser.

Hållbarhetstiden vid inköpet av Tamiflu var fem år och efter detta inköp så beslutade EU att förlänga den godkända hållbarbetstiden av Tamiflu samt  till sju år.

, som tillverkar Tamiflu har erbjudit Socialstyrelsen att till ett reducerat pris byta in de förpackningar av antivirala läkemedel som passerar hållbarhetsdatum i februari 2012 till nytillverkade Tamiflu.

Oklart vad detta kommer att kosta, men inköpet bekostas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ().

Här kan du läsa regeringsbeslutet:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *