Svår form av MS utvärderas i ny studie

Svår form av MS utvärderas i ny studie

Läkemedelsföretaget BiogenIdec kommer att påbörja en ny studie av läkemedlet Tysabri (natalizumab) som används mot svår (Multipel skleros).

Studien är i form av dubbelblind samt placebokontrollerad.  I studien kommer patienter med slumpässigt få antingen 300 mg eller placebo intravenöst var fjärde vecka i 96 veckor.  Studien går under namnet ASCEND är en global studie och omfattar cirka 850 patienter i 15 länder varav Sverige är ett.

Här i  Sverige deltar kliniker i Göteborg, Stockholm, Umeå, och Örebro. Deltagarna i studien kommer att vara i åldrarna 18 till 58 med diagnosen sedan minst två år.

Det primära effektmåttet är att undersöka om behandling med Tysabri bromsar försämringen i den neurologiska funktionen hos patienter med sekundärprogressiv MS.

Källa

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *