Svårt att utvärdera vaccineringen för influensa

Svårt att utvärdera vaccineringen för influensa

Det har visat sig bli mycket svårt att beräkna hur många svenskar som räddades från att dö i tack vare vaccinationerna mot sjukdomen. Det finns flera länder som har tagit fram data för hur många som skulle ha avlidit om man inte vaccinerat, men data från olika länder är inte jämförbara eftersom de utgår från så olika faktorer och har tagits fram på olika sätt. Här i Sverige fick och () i uppdrag att ta fram en siffra angående sparade liv, som ett led i en beräkning över hur kostnadseffektiv pandemivaccinationen blev.

Osäker beräkningsmodell

Man använde sig av statistiska modeller för att skapa en bild av utfallet av en , liksom effekten av vaccinationer. Beräkningarna gjordes utifrån data från pandemivågen 2009. Man tog också hänsyn till vad sjukhusvård och frånvaro från arbetet kostat på grund av influensan. Dock gav beräkningen mycket osäkra resultat och man ville också vara försiktig med tolkningen av resultaten. Exempelvis tog man inte hänsyn till Sveriges strategi att välja i vilken ordning olika grupper skulle vaccineras – man valde att vaccinera riskgrupperna först och därefter barnen, eftersom det är i den ordningen som folk också blir sjuka. I januari 2012 påbörjade därför en ny modellering, som dels ska ta hänsyn till denna vaccinationsmodell som användes i Sverige och som dels också ska inkludera data från den andra pandemivågen 2010-2011. I den nya beräkningen ska också narkolepsi läggas in som en kostnad.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *