Svensk cancervård på efterkälken

Svensk cancervård på efterkälken

En intervjuundersökning bland ledande som genomförts på uppdrag av (Branschorganisationen för läkemedelsföretag som utvecklar och bedriver forskning på läkemedel) och pekar på en rad allvarliga brister inom cancersjukvården.

Undersökningen omfattade 14 av de ledande cancerläkarna i Sverige. Den bild som framträder är att svensk cancervård i dag präglas av brist på resurser och brist på kompetenta cancerläkare, av brister i kvalitetsuppföljning, samt av regionala och socioekonomiska ojämlikheter. De lösningar som cancerläkarna pekar på är tydligare nationell samordning med starkare krav på att nationella riktlinjer följs. Läkarna pekar bl.a. på behovet av centralisering av av vissa cancersjukdomar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *