Svenska forskares upptäckt kan leda till ny hjärtmedicin

Svenska forskares upptäckt kan leda till ny hjärtmedicin

I det senaste numret av tidskriften Forskning för Hälsa, en tidskrift som ges ut av , presenteras forskargruppens resultat kring deras upptäckt att injicering av mot oxiderat kolesterol skyddar mot , som är en av orsakerna till att man utvecklar och .

Forskargruppen som har arbetat under ledning av professor Gunilla Nordin Fredrikson vid Lunds universitet och med stöd av Hjärt-Lungfonden tror att deras upptäckt kan bidra till att nya läkemedel mot hjärtsjukdomar kan finnas på marknaden inom en tio års period.

Utifrån forskningsgruppens resultat arbetar nu läkemedelsföretag både i Sverige och i USA med att testa och ta fram läkemedel mot åderförfettning, ett arbete som beräknas vara klart och som ska leda till att det finns ett godkänt läkemedel år 2019.

Forskningen är en del av de insatser som Hjärt-Lungfonden gör just nu i syfte att uppnå målet att halvera antalet dödsfall i .

Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/hjart-lungfonden/pressrelease/view/svensk-forskning-kan-ge-nytt-laekemedel-mot-hjaertsjukdom-702543

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *