Sveriges Apoteksförening om läkemedelsförsörjningen

Sveriges Apoteksförening om läkemedelsförsörjningen

anser att omregleringen har inneburit stora och för det mesta positiva förändringar på apoteksmarknaden. Dock anser man att apotekens lager inte alltid varit tillräckliga.

, VD på Sveriges Apoteksförening säger:

– Inom apoteksbranschen tittar vi noga på detta då det ligger i vårt intresse att ha en så god service som möjligt. Regeringen måste dock klargöra vilka roller respektive aktör -läkemedelsindustrin, myndigheter och apotek – har för att läkemedel alltid ska finnas tillgängliga

Apoteksföreningen har identifierat tre områden som kräver reform för att ska fungera smidigare:

1)    Apoteken måste få vara med och bestämma om leveransvillkor. Idag levereras läkemedel enligt en praxis från monopoltiden. Det gör att trots att det finns en 24-timmarsregel så kan det ibland ta upp till 48 timmar innan ett läkemedel finns på apoteket.

2)    Apoteken måste få returnera läkemedel som inte används. Under monopoltiden ägdes läkemedlen av läkemedelsindustrin ända tills de såldes till kunden. Apoteken har efter omregleringen en mycket begränsad rätt att returnera läkemedel som inte säljs eller vars bäst före datum är passerat. Att ha stora kvantiteter av sådana läkemedel är därför ekonomiskt mycket riskabelt och påverkar tillgängligheten negativt.

3)    Dagens modell för försäljning av generika måste bli mer flexibel. Eftersom priserna sätts på månadsbasis, och en stor mängd läkemedel måste bytas ut, innebär det att vissa leverantörer inte klarar av att leverera den volym läkemedel som behövs. Detta innebär att apoteken kan stå utan läkemedel.

– Vi har bjudit in till samtal med läkemedelsindustrin, distributörerna, generikaleverantörerna och parallellhandlarna för att försöka hantera läkemedelsförsörjningen. Samtidigt måste systemet anpassas efter dagens marknad – och det är statens ansvar, avslutar Johan Wallér.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *