Tamiflu i vattenmiljön ger resistent influensapandemi

Tamiflu i vattenmiljön ger resistent influensapandemi

Det har visat sig att influensaläkemedlet kommer ut i vattenmiljön när det används i större mängder. En ny avhandling från har visat att när läkemedlet kommer ut i vattenmiljön så ger det också en resistens i hos änder. Även låga nivåer av Tamiflu i vattnet har visat sig ge resistens. I Japan gjordes en studie under influensasäsongen 2007-2008. I samband med den studien uppmättes biologiskt aktiva nivåer av Tamiflu i flodvattnet.

Tamiflu är en viktig beståndsdel i många länders beredskapsplaner. Det gör att de fynd som framkommit i Uppsala Universitets studie är allvarliga. Även för människor innebär nämligen resistenta en fara. Resistensen kan nämligen spridas till ett pandemiskt influensavirus, eller till ett människoanpassat högpatogent .

I avhandlingen från Uppsala Universitet redogörs för en studie där änder först smittades med influensa och därefter gav man änderna låga nivåer av läkemedlet Tamiflu. I studien framkom senare att redan låga nivåer av läkemedlet gav resistens i ändernas influensavirus. Detta öppnar för risken att resistensen etablerar sig bland de influensavirus som cirkulerar bland vilda fåglar och att mutationer som kan förstärka resistens redan nu finns hos vilda fåglars .

Med utgångspunkt i dessa fynd så rekommenderas att man begränsar användningen av Tamiflu till de patienter som är svårt sjuka och de som har nedsatt . Behandling med Tamiflu till patienter med som i övrigt är friska har dessutom väldigt liten effekt. Vid tidig insatt behandling minskar sjukdomstiden endast med ett dygn.

Källa: Forskning.se

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *