Tandblekning får nya föreskrifter

Tandblekning får nya föreskrifter

Nu har Läkemedels nya om  blivit aktiva.

Du kan hitta dom nya reglerna om tandblekning som återfinnes i Läkemedelsverkets föreskrifter (2012:20) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:4) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter. Reglerna grundar sig på en ändring i EU:s direktiv 2011/84/EU.

Användningen av begränsas

Tandblekningsmedel som har mer än 0,1 procent till 6 procent väteperoxid får fortsättningsvis enbart säljas till . Det gäller även när produkterna frigör motsvarande mängd .

Första gången i varje behandlingsomgång ska produkterna användas av en tandläkare. Om det går att garantera en likvärdig säkerhetsnivå kan detta också ske under direkt överinseende av en tandläkare. Efter det kan konsumenten själv få produkten för att avsluta behandlingen. Produkterna får inte användas till personer under 18 år.

Behandlingen ska vara säker för patienten

Ändringen motiveras av att det anses vara säkert att använda de tandblekningsmedel som nämns ovan om

  • tandläkaren har undersökt patienten och inte hittat några riskfaktorer eller munsjukdomar som kan tala emot en behandling
  • tandläkaren kan försäkra sig om att patienten inte använder produkterna oftare eller längre än de är avsedda att användas.

har

De nya bestämmelserna gäller för produkter som regleras enligt direktiv om kosmetiska produkter. Läkemedelsverket ansvarar för tillsynen och frågan om vilket regelverk som är tillämpligt för produkterna.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *