Testa dig för HIV hemma

Testa dig för HIV hemma

Amerikanska konsumenter får snart möjligheten att kunna testa sig för det virus som orsakar i sin egen lugna och trygga hemmiljö. Detta eftersom en expertpanel nu har rekommenderat ett godkännande för det första snabba receptfria -testet.

Pålitligt test

Det är medlemmarna i den rådgivande expertpanelen Food and Drug Administration advisory panel som föreslår att OraQuick HIV test nu ska bli tillgängligt för allmänheten. Man har bedömt att fördelarna med testet är större än eventuella nackdelar, risker och biverkningar. har funnits tillgängliga för professionell personal inom vården ända sedan 2004 och tillverkaren har nu alltså utvecklat en variant som man kan använda hemmavid.

Den professionella varianten av HIV-testet kan korrekt identifiera både bärare och icke-bärare i 99 procent av fallen. Testet för hemmabruk är inte där än, men vid en studie fann man att testet kunde identifiera HIV i 93 procent av fallen. HIV-testet för hemmabruk genomförs genom ett salivprov och man får svar inom 20 minuter.

Kan medföra att fler patienter får vård

De amerikanska myndigheterna uppskattar att en femtedel, eller omkring 240 000 av de 1,2 miljoner i USA, inte själva vet om att de bär på HIV. Utökade HIV-test är ett av de viktigaste medlen för att fördröja infektioner bland . Även om ett inte på något sätt kan minska antalet HIV-smittade eller antalet infektioner, så kanske det i alla fall kan hjälpa fler människor att få vård och behandling för sjukdomen.

FDA kommer att fatta ett slutgiltigt besked om huruvida de kommer att godkänna produkten eller inte senare i år. Expertpanelens åsikter kommer att väga tungt vid detta tillfälle.

Källa

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *