TLV genomför översyn av apotekens ersättning

TLV genomför översyn av apotekens ersättning

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, påbörjar nu sin översyn av där man granskar om statens ersättning till apoteken är på en korrekt nivå.

, chef för Apoteksavdelningen på säger:

I arbetet med översynen ska vi vid flera tillfällen informera och ge apoteksaktörerna möjlighet att ge synpunkter. Vi vill inte att en eventuell förändring av ersättningen ska komma som en överraskning.

Översynen kommer att infatta den handelsmarginal menas den ersättning som apoteken får för att expediera ett förskrivet läkemedel inom högkostnadsskyddet. Handelsmarginalen utgör skillnaden mellan apotekens inköpspris och försäljningspris. Inför omregleringen höjdes handelsmarginalen från 16,5 till 18 procent för att stimulera och skapa förutsättningar för en fungerande apoteksmarknad. Syftet med handelsmarginalen är att ge rimliga förutsättningar för lönsamhet så att vi får god service och tillgänglighet på apotek.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *