Tumörer upptäcks med nya metoder

Tumörer upptäcks med nya metoder

Forskare vid universiteten i och har genomfört en , som publicerats i tidskriften , som visar på en ny upptäckt där man genom en tidigare okänd signalväg lättare och snabbare kan bedöma om bland annat prostatacancern är aggressiv.

Prostatacancern är en av de vanligaste cancerformerna och det finns både ofarliga och livshotande . Tidigare har det varit svårt att fastställa om tumören varit just ofarlig eller livshotande vilket inneburit att man inte har kunnat sätta in rätt vård tidigt.

Genom denna upptäckt kan man snabbt och tidigt se hur aggressiv en tumör är och genom detta kunna göra vårdinsatser på ett tidigare stadium, med bättre resultat som följd.

Man hoppas nu att den nya kunskapen ska kunna förbättra behandlingen av bland annat genom nya metoder.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *