Tusentals tidigare okända läkemedelsbiverkningar har hittats

Tusentals tidigare okända läkemedelsbiverkningar har hittats

Statistik över belyser tusentals tidigare okända som uppstår när mediciner tas tillsammans med andra mediciner. Forskare från USA har skapat en algoritm som går igenom listor av inrapporterade läkemedelsbiverkningar.

Forskargruppen leds av Russ Altman, biomedicinsk analytiker på Stanford University i Kalifornien. Forskarnas resultat är publicerade i och arbetet är ett försök att kunna sortera de hundratusentals läkemedelsbiverkningar som inrapporteras till den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration () varje år. Det är ett steg i rätt riktning mot att skapa en komplett förteckning över .

Kliniska studier ingen garanti mot biverkningar

Innan ett läkemedel introduceras på marknaden föregås det av flertalet kliniska studier för att ta reda på om läkemedlet har några biverkningar. Men ett stort problem är att man inte har haft någon aning om hur olika läkemedel kan få biverkningar ifall de tas tillsammans med någon annan medicin.

Det gör att patienter kan rapportera in biverkningar trots att medicinerna har ansetts vara säkra. De kliniska studierna visar att medicinerna är säkra i teorin, men det innebär inte automatiskt att de är säkra i verkligheten när patienter kombinerar olika mediciner med varandra. Och det är där som Altman´s algoritm kommer in. Altman och hans kollegor har studerat interaktioner mellan läkemedel som ett sätt att förstå hur en persons gener påverkar hur väl de svarar på mediciner. Biverkningarna är mycket goda ledtrådar till vad medicinerna gör i kroppen hos en människa.

Långt fler biverkningar än man tidigare anat

I studien skapade forskarna en databas innehållande 1332 läkemedel och eventuella biverkningar som inte nämndes i bipacksedeln för dessa mediciner. Algoritmen gav då ett genomsnitt på 329 tidigare okända biverkningar för varje läkemedel – långt överträffande det genomsnitt av 69 biverkningar som anges på de flesta läkemedelsförpackningar.

Källor:

Tatonetti, N. P., Ye, P. P., Daneshjou, R. and Altman, R. B. Sci. Transl. Med. 4, 125ra31 (2012)

Nature

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *