Vanliga värktabletter kan förebygga cancer

Vanliga värktabletter kan förebygga cancer

Det har visat sig att vanliga värkpiller både kan förebygga och behandla olika cancersjukdomar. Redan 2007 var det en forskare, professor , vid universitetet i Oxford som konstaterade att en tioårig daglig användning av som innehöll acetylsalicylsyra minskade risken för . Samma forskare har nu gått igenom en mängd olika studier för att se om det finns ytterligare bevis för att det ska stämma.

Omfattande studier

Forskaren har gått igenom data från 77 549 personer som har deltagit i hela 51 stycken olika studier. Studiernas syfte har främst varit att bevisa hur värktabletter kan ge skydd mot hjärtsjukdomar. Men resultatet denna gång visade ändå återigen tydligt att risken att drabbas av cancer minskade hos försökspersonerna. Enligt Peter Rothwell så visade det att en daglig dos av värktabletter innehållande acetylsalicylsyra minskade risken för att dö i cancer med en fjärdedel redan efter tre års användning. De deltagare i studien som ätit värkpiller men ändå drabbats av cancer visade sig också få en snällare form av cancer med mindre spridning och mindre dödlighet än de som inte ätit värktabletter dagligen.

Intressanta resultat

Studien finns publicerad i och enligt forskaren så är resultaten väldigt intressanta, men det krävs mer studier innan man börjar massförskriva värktabletter i förebyggande syfte. Tidigare har man trott att den positiva effekten från värktabletterna när det gäller minskad kanske inte skulle uppväga de ökade riskerna för biverkningar från värktabletterna, som risker för magsår och . Men nu visar det sig alltså att den positiva effejten på cancer är så pass stor och att det krävs så pass låga doser av värktabletterna att det kan vara värt att pröva. Svenska experter är entusiastiska över studiens resultat och planerar nu att dra igång en studie för att undersöka effekten av värktabletterna tillsammans med andra riskfaktorer.

Inlägg sponsrat av projektorlampa

Källa

En kommentar till Vanliga värktabletter kan förebygga cancer

  1. Sweet skriver:

    varför sponsrar projektorlampan denna blogg???

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *