Varningar för pioglitazon från EMA (CHMP)

Varningar för pioglitazon från EMA (CHMP)

Den europeiska läkemedelsmyndigheternas vetenskapliga kommitté (CHMP) konstaterar att läkemedel som innehåller är ett värdefullt behandlingsalternativ för vissa patienter med typ 2 diabetes trots en liten ökad risk för .

Vi rapporterade även för några veckor sedan att alla läkemedel med pioglitazon stoppas i Frankrike.

Resultat från nyligen tillgängliga har påvisat en liten ökad risk för (relativ risk ca 1,2). I en sk av randomiserade kontrollerade studier identifierades 19 fall med urinblåsecancer hos12,506 patienter (0,15%) som behandlats med pioglitazon, jämfört med 7 fall hos 10,212 patienter (0,07%) som inte behandlats med substansen. Riskökningen ses framförallt vid långtidsbehandling och hög kumulativ dos men en ökad risk också efter kort tids behandling kan inte helt uteslutas.

I Sverige behandlas ca 4000 patienter med pioglitazon årligen.

Källa

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *