Vuxenläkemedel ges till barn

Vuxenläkemedel ges till barn

En ny studie som är publicerad i visar att närmare hälften av alla de läkemedel som används på barnsjukhusen i Sverige inte är godkända för barn. Det är så att de allra flesta läkemedel som tas fram är utprövade på vuxna och därför späds de ut för att passa till små barn.

för spädbarn ännu mer obeprövade

Enligt studien har hela 49 procent av de läkemedel som används på barnklinikerna i landet otillräcklig dokumentation för att användas på barn. När det gäller spädbarn som är yngre än en månad är det till och med ännu fler läkemedel som har otillräcklig dokumentation. Där handlar det om närmare 70 procent av läkemedlen som inte är testade på barn.

Sjukhuspersonalen får späda eller dela medicinen

Många av de mediciner som idag används på barnsjukhusen i Sverige kommer i sådana förpackningar eller koncentrationer som inte är lämpliga att ge till barn och det innebär att sjukhuspersonalen måste dela medicinerna eller späda ut dem. När detta görs så innebär det risker. Visserligen är de som arbetar på sjukhusen väl medvetna om detta, men när den mänskliga faktorn är inblandad finns det alltid risk för att det blir fel. Särskilt i stressade situationer.

En anledning till varför läkemedlen inte testas på de patientgrupper som de är avsedda för, i det här fallet barn, är att på barn anses vara oetiskt.

Källa

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *